Dalam Bajet 2017 yang telah dibentangkan pada tahun lalu (21 Oktober 2016), yang menawarkan beberapa langkah-langkah bantuan baru dalam bentuk “gaya hidup” bagi potongan cukai baru kepada pembayar cukai. “Lifestyle Tax Relief” atau dalam bahasa bermaksud Pelepasan Cukai Gaya Hidup, telah membawa beberapa perbezaan jika dibandingkan dengan tahun sebelum ini.

Pelepasan Cukai – Gaya Hidup

Pada tahun sebelum ini (2016), untuk menggalakkan tabiat membaca, memupuk gaya hidup sihat, dan meningkatkan penggunaan komputer dan Internet, individu cukai bermastautin layak menuntut pelepasan berikut:

  1. Pelepasan cukai sehingga RM 1000 bagi pembelian bahan bacaan (tidak termasuk surat khabar atau bahan bacaan terlarang);
  2. Pelepasan cukai sehingga kepada RM 300 bagi pembelian peralatan sukan untuk aktiviti sukan mengikut Akta Pembangunan Sukan 1997; dan
  3. Pelepasan cukai sehingga RM 3000 bagi pembelian komputer untuk boleh dituntut sekali dalam tempoh tiga tahun.

Kini (2017), Memberi fleksibiliti bagi pembayar cukai untuk menuntut pelepasan cukai di atas, kerajaan telah mencadangkan bahawa pelepasan cukai digabungkan ke dalam pelepasan baru yang dikenali sebagai “bantuan gaya hidup” dengan had sehingga RM 2,500. Di samping itu, skop bantuan gaya hidup itu diperluas untuk merangkumi:

  1. Pembelian akhbar harian bercetak;
  2. Pembelian telefon pintar atau tablet;
  3. Langganan Internet (pelepasan cukai sehingga kepada RM 500 untuk langganan Internet jalur lebar telah diberikan dari YA 2010 hingga YA 2012); dan
  4. Yuran keahlian gimnasium.

Langkah-langkah di atas adalah disebabkan oleh berkuat kuasa mulai 1 Januari 2017.

“Pelepasan Cukai Gaya Hidup” dengan had sehingga MYR 2,500

Jadi, apakah perbezaan di antara pelepasan cukai gaya hidup dan pelepasan sebelum ini? Mari kita lihat perbezaannya dibawah :

YA 2016
YA 2017
dan seterusnya
Pembelian bahan bacaan
Sehingga RM1,000
(setiap tahun)
Sehingga RM2,500
(setiap tahun)
+
Pembelian akhbar harian
bercetak; telefon pintar
atau tablet;
Langganan Internet;
dan Yuran keahlian
gimnasium.
Pembelian Komputer Peribadi
Sehingga RM3,000
(setiap 3 tahun)
Pembelian Alatan Sukan
Sehingga RM300
(setiap tahun)
Total maximum reliefs
Sehingga RM6,900
lebih 3 tahun
Sehinga RM7,500
lebih 3 tahun.

Pembayar cukai diingatkan supaya menyimpan bukti dokumen untuk menyokong tuntutan pelepasan cukai sekiranya diaudit. Sekiranya pembayar cukai diaudit, ketiadaan keterangan dokumen boleh dikenakan penalti. Sebagai langkah keselamatan, sila simpan resit pembayaran anda.

Sumber : mananqayyimdotcom